276°
Posted 20 hours ago

A Secret of Birds & Bone: the new children's book from Times-bestselling author Kiran Millwood Hargrave

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

I was almost at the end before I knew it and never felt like anything was missing from the adventures. This reminded me so much of reading The House with Chicken Legs, with the story focusing on bone builders. When their mother goes missing on Sofia’s twelfth birthday, the children are put into an orphanage owned by the duchessa and run by nuns. Sofia has lived her whole life in the little charnel house made of bones, on the ground of the old monestry ruins surrounded by an olive grove. Poznasz zawód, jaki wykonuje mama oraz będziesz pokonywał różne dziwnie idealnie sprecyzowane, wyżłobione w kości klucze do znalezienia odpowiedzi.

Her first book for adults, The Mercies, debuted as The Times number 1 bestseller, and at number 5 in the Sunday Times Bestseller Charts. In an Italian city ravaged by plague, Sofia's mother carves beautiful mementoes from the bones of loved ones. A Secret of Birds and Bone is the story of Sofia and her family: her mother, her brother Ermin and their pet crow, Corvith (excuse me, yes, I would like a pet crow, thank you kind sir).A moon-white skull still warm from last night’s fire was cupped over her feet, for here the nights were clear and cool. Nie czytając blurba byłam zaskoczona już w 1/3 treści, później zadawałam sobie pytanie jak to wszystko może się skończyć. Kobieta rzeźbi w kościach, co brzmi dość masakrycznie, ale w rzeczywistości jest sztuką jak każda inna. Sofia and Ermin are a great team, and when paired with street urchin Ghino their personalities all mix together well. Having read both Kiran Millwood Hargrave’s adult and YA fiction, I actually think that this curious little tale is my favourite although I would have liked to have learnt a little more about the wider world in which the story was set.

I wish I could see what happened next and spend a bit more time with these characters and this world, but alas, this was a perfect standalone. There's one evil person behind it and I was shocked at the reveal, but what a fantastic reveal it was. Poważniejsze tematy są tutaj przedstawione w sposób bardzo przystępny, a po samą książkę mogą sięgać także starsi czytelnicy. Plenty of action and peril for impatient readers, and lovely description for those of an imaginative nature. Older villains are a common theme in books where children are the protagonists, but Hargrave does an especially good job of using this to portray the virtue of children's innocence and the corrupting effect of power in adults.Together they cross the city underground, following clues in bones up to the towers of Siena, where – circled by magpies – the children find the terrible truth . The convent orphanage is exactly as awful as it sounds; Sister Rosa seems sickeningly sweet, but the children are scared, and they keep disappearing in the night -a mystery that kept me guessing for most of the book. Mamy tutaj chciwość ludzką, która chce zaspokoić własne pragnienia niezależnie od kosztu, mamy temat ospy prawdziwej i epidemii, a także wiele innych mniej lub bardziej istotnych. Award-winning author Kiran Millwood Hargrave has woven a spellbinding historical story – beautifully written, atmospheric and full of mystery. The Mercies debuted at number one of the The Times bestseller list, is a Sunday Time bestseller, and was selected for the BBC Radio 2 Book Club.

Sofia, dziewczyna z kościanego domu" to już kolejna książka Kiran Millwood Hargrave wydana w Polsce i tym razem również autorce udało się mnie totalnie oczarować. love puzzles, secret passageways, pet crows and the very worst of villains, then do pick this one up. Od tego momentu zaczynają się przygody, o jakich nawet nie śnili w najczarniejszych snach, że mogą mieć miejsce.

They're only worry is their mother, Renata, who spends her days shut up in her workhouse manipulating bones into beautiful creations for the Duchessa. Siedzisz w salonie i jesteś tak zaczyna, że nie słyszysz krzyczących dzieci, głośnych bajek w TV czy nawet szalejącej burzy za oknem, bo jesteś tylko Ty i książka „Sofia dziewczyna z kościanego domu”. Hargrave's fantastical world of bone magic and avian 'familiars' is fascinating, and the plot is fast-paced and mysterious; it consistently turns in unexpected directions, and the allure of discovering the book's magical secrets had me truly gripped. Autorka pisze w taki sposób, że już od pierwszej strony nie jesteś w stanie zapanować nad czytaniem i pochłaniasz rozdziały jak karabin maszynowy. Można ją czytać naprawdę niezależnie od wieku, bo młodszy czytelnik dostrzeże głównie przygody małej, dzielnej dziewczynki, a już troszkę starszy nastolatek wyciągnie z lektury zdecydowanie więcej.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment